Loka valmynd

Fræðslufundir og námskeið vorönn 2018

Fræðslufundir og námskeið vorönn 2018

Samráðsfundur - Erlend tungumál 23. janúar 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Kerhólsskóla

Tungumálakennarar koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Málþroskaraskanir grunnskólabarna

7. febrúar 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Grunnskólanum í Hveragerði

Fjallað verður um hvernig málþroskaraskanir lýsa sér hjá grunnskólabörnum, hvernig þær geta birst t.d. sem hegðunarerfiðleikar eða einbeitingarskortur. Þá verður einnig farið í það hversu mikilvægt það er að koma til móts við þessi börn inni í bekk og hvað er hægt að gera til að þjálfa málþroska þeirra.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Samráðsfundur - Náttúrufræði

8. febrúar 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Flúðaskóla

Náttúrufræðikennarar koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Lubbi finnur málbein - Kynning
Breytt dagsetning!
26. febrúar 2018
Kl. 14:00 - 15:30
Leikskólanum Leikholti

Umfjöllun um námsefnið „Lubbi finnur málbein“ ásamt hugmyndum af málörvun og vinnu með efnið sem hægt er að nota í leik og starfi á leikskóla.
Þátttökugjald: 2.000 kr.-

Námskeiði lokið


Samráðsfundur - Tónmennt

28. febrúar 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Bláskógaskóla í Reykholti

Tónmenntakennarar koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Samráðsfundur - Textílmennt
Aflýst

1. mars 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Flóaskóla

Kennarar í textílmennt koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Samráðsfundur - Samfélagsfræðigreinar

7. mars 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Grunnskólanum í Þorlákshöfn

Samfélagsfræðikennarar koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Jafnréttisfræðsla fyrir leikskólakennara og starfsfólk leikskóla

9. mars 2018
Kl. 13:00 - 15:00
Leikskólanum Undralandi í Hveragerði

Fjallað um kynjajafnrétti í kennslu með það að markmiði að auka meðvitund um jafnréttisfræðslu. Starfsfólk leikskóla þarf t.d. að þekkja birtingamyndir kynjamisréttis og viðbrögð við þeim. Rætt m.a. um lykilhugtök, kynjajafnvægi í barnabókum, kerfisbundið misrétti og ólíka félagsmótun kynjanna. Fjallað verður um staðalímyndir, teiknimyndir og orðræðu. Þátttakendur vinna með sig sjálfa í starfi, sína nemendur og sitt umhverfi.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið


Háværir strákar og sætar stelpur

12. mars 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Grunnskólanum í Hveragerði

Tilgangur erindisins er að vekja kennara til umhugsunar um mikilvægi jafnréttisfræðslu og þá ekki síst að læra að þekkja staðalmyndir sem geta verið hamlandi og jafnvel skaðandi fyrir nemendur. Markmiðið er að veita kennurum verkfæri til að brjóta upp staðalmyndir skapa jafnréttisvitund í skólastofunni með því að flétta jafnrétti inn í aðrar námsgreinar á einfaldan hátt.
Þátttökugjald: 2.000 kr.-

Námskeiði lokið


Núvitund með nemendum í leik- og grunnskóla

12. apríl 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Félagslundi í Flóahreppi

Í þessari tveggja stunda vinnustofu verður kynnt hvernig núvitund getur hjálpað starfsfólki skóla að hlúa að eigin vellíðan og velgengni auk þess að skoða hvernig megi flétta núvitund inn í leik- og grunnskóla. Þátttakendur fái tækifæri til að prófa æfingar í bland við fræðslu um hvað felst í núvitund og hvað rannsóknir sýna varðandi ávinning þess að tileinka sér núvitund í daglegu lífi og starfi. Þátttakendur fá kynningu á öppum sem nýtast við hugleiðsluæfingar og bækling með fróðleiksmolum og æfingasafni um núvitund í uppeldi.
Þátttökugjald: 2.200 kr.-

Námskeiði lokið


Kennum skapandi hugsun og frumkvæði
Aflýst
24. apríl 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Grunnskólanum í Þorlákshöfn

Farið verður í gegnum grunnreglur í spuna og æfingar kynntar sem geta nýst inn í skólastarf og kenna nemendum skapandi hugsun, frumkvæði og sjálfsöryggi. Fjallað verður um hugmyndafræði að baki æfingunum og spunaramma sem nýta má í kennslu. Þá verða verklegar æfingar og tilgangur þeirra ræddur. Að lokum verða umræður m.a. um leiðir sem kennurum finnst nýtast vel til að fá nemendur til þátttöku í skapandi í kennslu.
Þátttökugjald: 2.200 kr.-

Námskeiði lokið


Samráðfundur í Sjónlistum

7. maí 2018
Kl. 13:30 - 15:30
Grunnskólanum í Hveragerði

Kennarar í sjónlistum koma saman, fara yfir náms- og hæfniviðmið í sinni grein, spjalla, koma með sýnishorn af góðum verkefnum og deila sín á milli.
Ekkert þátttökugjald.

Námskeiði lokið